Udgivet af Arne Kiel Nielsen, tir d. 5. jan 2021, kl. 08:41

Opdaterede Covid19 retningslinjer for Nørre Snede og Hampen kirker.

 Opdateret d. 1. juni 2021

Folkekirken er fremover kun undtaget fra forsamlingsforbuddet når det gælder gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger som dåb, bisættelse, begravelse, urnenedsættelse og bryllup.

I kirkerne må der være 1 person pr. 2 kvm. gulvareal. Når der synges, skal der være 2 meter mellem bænkerækker. Hvis der ikke synges, må man sidde på alle bænke. 

Det betyder, at antallet af deltagere ved gudstjenester og kirkelige handlinger kan varierer i forhold til om der synges. Desuden varierer antallet også i forhold til, hvor mange, der tilhører samme husstand (boble). Hvis mange kan sidde sammen i familiegrupper, "bobler" eller vennegrupper, så vil der kunne være flere i kirkerne ved  gudstjenester og kirkelige handlinger: må der være 40-120 i Nørre Snede kirke og 30-100 i Hampen kirke.

Nørre Snede: ca. 40 - 120 personer

Hampen: ca. 30 - 100 personer

Personale og frivillige korsangere tæller med i ovenstående antal.

Der er ikke begrænsning på varigheden af gudstjenester og kirkelige handlinger. Typisk varer en kirkelige handling 40-45 minutter (bryllup og begravelse)

Covid19 – Nørre Snede og Hampen kirker - følgende gælder fortsat: 

Brug mundbind

Brug håndsprit

Hold afstand 

Mundbind skal bæres indtil man sidder på sin plads og igen når man rejser sig og forlader pladsen.

Afstand, når man sidder: Der skal i kirkerne være 1 meter mellem personer der ikke er fra samme hustand.

Når der synges, skal der være 2 meter mellem bænkene. Det vil sige, at hver anden bænk er spæret. 

Hvis der ikke synges, kan alle bænke benyttes. 


Kategorier Nørre Snede - Hampen Sogne