Mandag d. 4. november 2019, kl. 19:00

Traditionen tro inviterer menighedsrådene i ’gl. Nr. Snede kommune’ samt Brande til en spændende filmaften med efterfølgende kaffe i Klovborg Kino. Filmens titel offentliggøres senere
FOTO fra tidligere filmaften: Teorien om alting

Sted
Klovborg Kino
Pris
85 kr.