Sikker post til kirkekontoret

Henvendelser til Nørre Snede og Hampen sognes kirkekontor med personlige oplysninger skal sendes med "Sikker post" - Det kan f.eks. være i forbindelse med dåb, navngivning, navneændringer, vielser, medlemskab mv. Såfremt din henvendelse kræver svar, vil du blive kontaktet i E-boks eller via telefon: Send "Sikker post" (klik på dette link) - Vi opbevarer korrespondancen i 30 dage, medmindre der er lovmæssig hjemmel for at opbevare i længere tid, f.eks. i forbindelse med registrering af vielser, behandling af navnesager mv. Drejer din henvendelse sig ikke om personlige oplysningerk er du velkommen til at skrive til os via mail - se nedenfor

*) mærket (at) = @

Nørre Snede - Hampen pastorat
Kirkekontoret
Rørbækvej 9
8766 Nørre Snede
​7577 1043, e-mail:  noerresnede.sogn(at)km.dk (Både til Nørre Snede og Hampen)

Sognepræst (kbf): Arne Kiel Nielsen
Rørbækvej 9
8766 Nørre Snede
Telefon: 7577 1043
E-mail: AKN(at)km.dk - "Send sikker post" (klik her og tast modtagers navn ind)
Træffes efter aftale. (Fredag er fridag)

Sognepræst: Kirsten Birgitte Juul
Skadevej 18
8765 Klovborg
Telefon: 75761233
E-mail: KIBJ(at)km.dk - "Send sikker post" (klik her og tast modtagers navn ind)
Træffes efter aftale. (Mandag er fridag) Afløser om fredagen.

Kordegn: Karen Marie Andersen
c/o Kirkekontoret, Rørbækvej 9
8766 Nørre Snede
Telefon: 75 77 10 43
E-mail: kman(at)km.dk - "Send sikker post" (klik her og tast modtagers navn ind)
Træffes tirsdage 12.30 - 15.00, onsdage 8 - 11.30 og fredage 12.30 - 14.30

Organist: Mette Junker Christiansen
c/o Sognehuset, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre Snede
Telefon: 21 74 37 34
E-mail: mette(at)energipost.dk
Træffes efter aftale. (Mandag er fridag)

Kirkesanger: Maja Albrekt
c/o Sognehuset, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre Snede
Telefon: 24 22 26 05
E-mail: maja@albrekt.dk
Træffes efter aftale. (Mandag er fridag)

Kirke- og kulturmedarbejder: 
Henrik Iversen
c/o Sognehuset, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre-Snede
Telefon: 28 44 03 41
E-mail: HEI@km.dk
Træffes efter aftale.

Kirketjener og multimedarbejder ved Nørre Snede og Hampen kirker: 
Solveig Førrisdahl, 
c/o Sognehuset, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre Snede
Telefon: 61 79 73 62 - E-mail: S-A.F.DAHL(a)hotmail.com
Fører Sognehusets kalender i Nørre Snede og 
Menighedshusets kalender i Hampen
Træffes efter aftale. (Mandag er fridag)
 

Nørre Snede - Hampen Kirkegårde:

*) mærket (at) = @

Graver: Henning Ingwersen, Kirkegårdskontoret, Rørbækvej 9B, 8766 Nørre Snede
Telefon: 61 60 87 66 (vagttelefon)
E-mail: NSKG(at)mail.dk
Træffes efter aftale

Gravermedhjælper: Mona Kruse
Telefon: 61 60 87 66 (vagttelefon)
Træffes efter aftale

Gravermedhjælper: Hanne Rohbach
Telefon: 61 60 87 66 (vagttelefon)
Træffes efter aftale

Gravermedhjælper: Bjørn Handberg
Telefon 61 60 87 66 (vagttelefon)
Træffes efter aftale

 

Præster ved fængslet i Nørre Snede (Institution Skjern Å)

*) mærket (at) = @

Fængselspræst:  Annemarie Birgitte Ross
Ansat 1. april 2017
E-mail: ABR(at)km.dk
Træffes efter aftale.


Fængselspræst: Inger Marie Mortensen
Gl. Thyregodvej 18
7330 Brande
Telefon: 20 28 30 91
E-mail: IMMO(at)km.dk - Træffes efter aftale

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Webmaster: sognepræst Arne Kiel Nielsen, Rørbækvej 9, 8766 Nørre Snede, 75771043, akn(at)km.dk (Denne hjemmesidens ansvarshavende redaktør)